Om

S:t Görans Kammarkör är knuten till S:t Görans kyrka och Västermalms församling på Kungsholmen i Stockholm. Sedan 1990 leds kören av Olov Risberg. Kammarkören har en omfattande konsertverksamhet, sjunger i grupper vid kyrkans gudstjänster och gör vartannat år en utlandsresa.


Till de kompositörer kören ständigt återvänder till hör Francis Poulenc, J.S. Bach, Maurice Duruflé och Benjamin Britten, men den svenska körlyriken utgör också en självklar del av repertoaren.


Kammarkören repeterar på onsdagar mellan kl. 18.15 och 21.00 i  S:t Göranssalen på Arbetargatan 21.


Mer om musiken i S:t Görans kyrka och i Västermalms församling finns på http://www.svenskakyrkan.se/vastermalm

Olov Risberg är sedan 1990 dirigent för S:t Görans Kammarkör och S:t Görans Motetkör i S:t Görans kyrka. Han utexaminerades från Kungliga Musikhögskolan 1986 med orgel och kördirigering som huvudinstrument.


Vid sidan av arbetet som dirigent i S:t Görans kyrka är han också verksam som pedagog. Sedan 1993 undervisar han i musikteori och gehör på Kulturamas klassiska sångutbildning, samt i Liturgisk sång och dirigering på Ersta Sköndal högskola och Kungliga Musikhögskolan. Olov Risberg var under många år medlem av Eric Ericsons Kammarkör, och deltog därefter i körens repertoararbete.


S:t Görans Kammarkör och S:t Görans Motettkör har under Olov Risbergs ledning haft en omfattande konsertverksamhet. Förutom alla de vanliga oratorieverken har körerna också framfört verk ur den engelska oratorierepertoaren: Brittens St Nicholas, Elgars The Dream of Gerontius, Blakes Benedictus och förstagångsframförandet av The Passion of Mary. Under hösten 2015 kom turen till Howells Hymnus paradisi.